FAALİYET ALANLARI

Basın & Halkla İlişkiler Danışmanlığı

 • Basın stratejilerinin ve İletişim araçlarının belirlenmesi
 • Halkla ilişkiler stratejilerinin belirlenmesi
 • Halkla ilişkiler etkinlikleri planlanması ve uygulanması
 • Basın aktivitelerinin düzenlenmesi
 • Basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması
 • Basın toplantıları düzenlenmesi
 • Röportaj ve özel haberlerin planlanması ve basında yer alınmasının sağlanması
 • Medya takibi
 • Kampanya ve projelerin planlanması ve uygulanması
 • Tanıtım, organizasyon proje ve uygulamaları

Basın Stratejisi Planlanması

 • Araştırma, geliştirme ve uygulama aşamaları
 • Hedef kitlenin belirlenmesi
 • Medya metinlerinin hazırlanması
 • Medyanın seçimi
 • Tüketicinin ürün hakkındaki düşünce ve davranışlarının araştırılması
 • Bütçe tespiti ve planlanması

Süreli Yayın

 • Kurum içi gazete ve dergi tasarım ve uygulama
 • Kurumdışı gazete ve dergi tasarım ve uygulama